Blog --- informatie

 150105 ongewenstgedrag.png

Kinderen kunnen vaak problemen hebben, die ze niet direct uiten.
Zo kan een kind die iets vervelends heeft meegemaakt op school hier niets over zeggen (ook al vraag je dit aan je kind), maar hij uit dit wel via zijn gedrag.

Dit komt omdat (lichte) negatieve ervaringen vaak worden weggestopt (onbewust).

Wanneer je kind uit school komt en hij slaat heel hard de deur dicht kan je op verschillende manieren reageren. Je kan dingen zeggen zoals:
“Sla die deur niet zo hard dicht!”
“Wil je die deur niet zo hard dicht slaan?”
“Wil je de deur wat zachter dicht doen?”
“Ik vind het vervelend dat je de deur zo hard dicht slaat”.
Dit soort uitspraken komen vaak het eerst in je op.

Probeer even te wachten met je directe reactie en kijk naar je kind. Kan er iets aan de hand zijn?
Slaat je kind altijd zo hard de deur dicht of is dit vooral nu zo hard? Je kan ook reageren door te zeggen:
“Ik zie dat je heel hard de deur dicht slaat. Kan je hier iets meer over vertellen?”
Door zo’n uitspraak nodig je je kind uit om te vertellen en kom je erachter waarom hij een bepaald (negatief) gedrag vertoont.
Dit noemen we ook wel de combinatie van ‘luisteren’ met gebruik van ‘deuropeners’.

Door je bewust te worden dat er iets achter negatief gedrag kan zitten, kijk je vaak heel anders naar het gedrag van je kind.
Bovendien toon je hiermee begrip voor je kind en kom je achter problemen, die opgelost kunnen worden.
Een gesprek kan dan vaak heel anders verlopen; vergelijk de volgende twee gesprekken:

Ouder: “Wil je die deur niet zo hard dichtslaan?”
Kind:” Dat viel best wel mee, je loopt ook altijd te zeuren.”
Ouder: “Nu geef je ook nog een grote mond, dat accepteer ik niet.”
Kind: “Je bent een zeurpiet” (en loopt mokkend weg).

Ouder: “Ik zie dat je de deur hard dicht slaat, kan je hier iets meer over vertellen?”
Kind: “Dat viel toch wel mee?”
Ouder : “Ik vond het wel wat harder, dan dat je meestal doet. Is er iets gebeurd?”
Kind: “Nou ik mocht vandaag niet mee doen met Bart en Kevin.”
Ouder : “Je baalde ervan dat je niet met hen mocht spelen?”
Kind : “Ja en dat was gister in de pauze ook al.”
Ouder: “ Dit vind je niet leuk en nu weet je niet goed wat je in de pauze moet doen?”
Kind: “Dat klopt en ik snap niet waarom ik opeens niet meer mee mag spelen.”
Ouder: “Dit is ook lastig, wat zou je kunnen doen om daar achter te komen?”
Kind: ‘Ik moet het ze maar eens vragen, wanneer ik morgenochtend op school kom.”
Ouder: “Dat lijkt me een goed plan.”

Je ziet dat een gesprek dan een hele andere wending kan aannemen.

In het 1e gesprek escaleerde de situatie in een ruzie.
In het 2e gesprek voelde het kind dat je begrip toonde en kwamen de (vaak onbewuste) problemen van het kind naar boven.

Nu is dit natuurlijk niet bij elk negatief gedrag het geval. Het gaat erom dat het soms handig is om verder te kijken / luisteren.
Veel escalaties kunnen dan worden voorkomen.
Vind je dit interessant en wil je beter leren signaleren wat er achter het gedrag van je kind kan zitten en hoe hiermee om te gaan?

 Volg een training”Effectief communiceren met kinderen” of kom naar een (gratis) informatieworkshop hierover.
Voor data in Drachten klik hier

Woon je niet in de buurt van Drachten / Friesland? Kijk dan op de site: www.gordontraining.nl

 

 

En opeens was hij héél boos ! 

Heb jij dat ook wel eens? Je kind komt uit school en er is niets aan de hand.
Zomaar uit het niets lijkt hij heel boos te worden....
Of er is een hele kleine aanleiding, waarvan je denkt:
“Is dat nu alles? “
“Moet je daarom nu zo boos worden?”

Ongeveer 20 % van de bevolking is hoog gevoelig (HSP). Wanneer zij gedurende de dag veel prikkels binnenkrijgen, kan dit te veel worden om te verwerken.
Een kleine aanleiding kan nét de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Ofwel: een woede uitbarsting geven!

De scholen zijn weer begonnen en hoog gevoelige kinderen krijgen op school heel veel prikkels te verwerken.
Dit houden ze op school vaak goed vol en wanneer ze thuiskomen barst de bom!

Hoe hier als ouder mee om te gaan?

Ik heb hieronder alvast 3 tips:

 1. Ook al lijkt het dat je kind boos is op jou (vader of moeder) trek het je niet persoonlijk aan!  Je kind moet zijn frustratie/ ergernissen kwijt en bij wie kan hij dit het beste kwijt?
  Juist, zijn vader of moeder, die onvoorwaardelijk van hem houdt …..
 2. Wanneer je kind graag op jouw benen slaat, benoem duidelijk dat dit jou pijn doet en jou gevoel bij deze situatie. Geef je kind een alternatief.
  Bijv. houdt een stevig kussen voor je been of leg een kussen op de bank om op te slaan.
  Belangrijk is dat dit alternatief óók voor je kind goed voelt!
 3. Nodig op een later moment (wanneer je kind rustig is) je kind uit hierover vertellen. Gebruik hierbij openingszinnen.
  ik zag……… en toen gebeurde…….. Kan je daar wat meer over vertellen?

Vervolg TIPS BIJ BOOSHEID:

 1. Op een rustig moment kan je met je kind in gesprek gaan over de boosheid in het algemeen. Benoem alleen wat je ziet en hoort ( = het gedrag) en biedt aan om te helpen hoe met deze boosheid om te gaan. Alleen wanneer je kind ontvankelijk is voor hulp kan je door gaan naar stap 5.

 2. Probeer samen een manier te vinden dat je kind even boos kan zijn (ontladen) en wat voor jou en de omgeving acceptabel is. (“Alles moet heel en op de plaats blijven en er mag niemand pijn worden gedaan”). Probeer zoveel mogelijk de ideeën vanuit het kind te laten komen. Oefen deze manier van boos zijn samen met je kind (meerdere keren). Voorbeelden:
  -   Op een kussen slaan/ stampen.
  -   Oude folders/ kranten verscheuren en in een doos gooien.
  -   Zelf uit de ruimte lopen. (Bijv. naar de gang)
 1. Wees alert op de signalen/ prikkels welke je kind boos maken. Benoem deze wanneer je het ziet, voordat het escaleert (Bijv. “Ik zie dat de legostukjes uit elkaar vallen voordat het huis klaar is, dat maakt je boos, klopt dat?”)
  Je haalt je kind daarbij even uit de ongemakkelijke/ lastige situatie en hij voelt begrip.
 1. VOORAL BELANRIJK: Ben je zelf wel eens boos?
  Geef het juiste VOORBEELD hoe hiermee om te gaan! Benoem je boosheid, je onderliggende gevoel en het gedrag/ gebeuren. Blijf beheerst en benoem dat je daarom even uit de situatie gaat. Ga dan 1 of meerdere minuten naar de gang en kom terug wanneer je zelf weer rustig bent.

Door zelf het VOORBEELD te geven, leert je kind het gemakkelijkste!

Meer over BOOSHEID – GEDRAG – WAARDEN/ NORMEN – RESPECTVOL COMMUNICEREN tijdens de basistrainingsdag ‘Communicatie volgens de Thomas Gordonmethode’ op zaterdag 27 oktober a.s.

 

 

 

 Happy family

De Thomas Gordon-methode

De Gordon-methode is een communicatie methode met als doel de opvoeding van je kind gemakkelijker te maken.

Wat is de Gordon-methode?

De Gordon-methode leert je om op een betere manier te communiceren met je kinderen. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan centraal. Als er problemen zijn, los je die samen op. Een jong kind leert veel door middel van ‘imitatie’. Door begripvol te luisteren je kind, krijgt het kind het voorbeeld om begripvol te luisteren maar de ouder. Door als ouder duidelijk de grenzen aan te geven, leert het kind wat de ouder belangrijk vindt en krijgt het kind de gelegenheid aan de behoeften en wensen van de ouders tegemoet te komen.

Tevens leert het kind ook het kind zelf duidelijk grenzen aan kan geven (door nadoen) Handig voor bijvoorbeeld op school. Het kind wordt weerbaar, en zal meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

 Grondlegger
De grondlegger van de Gordon-methode is de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon (1918-2002). In feite staat hij aan de wieg van de democratische opvoedingsstijl. Sinds 1979 zijn de boeken en cursussen over zijn methode in Nederland populair.

 

Uitgangspunten van de Gordon-methode

Het uitgangspunt van de Gordon-methode is GELIJKWAARDIGHEID. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Als ouder kun je het meest effectief opvoeden als je:

·         zo luistert naar je kind dat je hem ook echt begrijpt

·         praat op een manier die je kind kan begrijpen

·         conflicten oplost op een manier dat niemand verliest

·         zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt

·         constructief omgaat met verschillen in waarden.

 

Resultaten
Als je op deze democratische manier opvoedt, dan heeft dat volgens de Gordon-methode de volgende resultaten:

·         Jij en je kind krijgen meer zelfvertrouwen.

·         Jullie hebben meer begrip voor elkaar.

·         Er heerst een betere sfeer in huis.

·         Jullie hebben minder conflicten.

·         Als er conflicten zijn, dan kunnen jullie die beter oplossen.

·         Je kind krijgt meer verantwoordelijkheidsgevoel.

·         Jullie hebben positievere gevoelens.

 

Onderdelen van de Gordon-methode

Belangrijke onderdelen van de Gordon-methode zijn:

1.   Het gedragsraam: daarmee kijk je naar het gedrag van je ander en jezelf. Het helpt je om te bepalen waar het probleem nu precies ligt.

2.   Actief luisteren: tegenover je gesprekspartner herhalen wat hij gezegd heeft en checken of dat klopt. Bijvoorbeeld: 'Dus je zegt dat ...' of ' Bedoel je dat ...?'

3.   Ik-boodschappen: die gebruik je om op een assertieve manier te communiceren en je eigen grenzen aan te geven, van verklarend tot vriendelijk en confronterend. Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je ...' of 'Ik vind jouw gedrag ...'

4.   Overschakelen: in emotioneel heftige situaties moet je kunnen overschakelen van actief luisteren naar ik-boodschappen.

5.   Conflicten oplossen: zowel waarde-conflicten als behoefte-conflicten zijn op te lossen.

 

Een Gordon-training volgen

De Stichting NET (Nederlandse Effectiviteits Trainingen) verzorgt Gordon-trainingen voor verschillende doelgroepen in heel Nederland. Speciaal voor ouders is ‘Effectief communiceren met kinderen’.

Zaterdag 17 februari en vrijdag 23 februari 2018 start een training in Drachten (Friesland)
Meer informatie

 

 

 

Winnen of Verliezen?

Niet altijd loopt alles op rolletjes. In ieder gezin komen kleinere en grotere conflicten voor, in sommige gezinnen/relaties meer dan een andere. Of de relaties binnen het gezin als prettig en harmonieus ervaren worden hangt meestal niet af van het aantal conflicten, maar wel van HOE ze worden opgelost.

 171027 bij overlegmethode

Conflicten die niet echt zijn opgelost verslechteren de sfeer in huis. Worden conflicten voor alle partijen bevredigend opgelost, dan verbetert de relatie: alle betrokkenen hebben kunnen sparren en kunnen zeggen wat hun dwars zit en wat ze willen. Ze voelen zich opgelucht en tevreden dat het hen gelukt is om er goed uit te komen.

Wat maakt de ‘overlegmethode’ van Thomas Gordon zo speciaal?
Bij een conflict ga je na welke BEHOEFTE de ANDER heeft en welke BEHOEFTE JIJ hebt. Pas wanneer dit geheel duidelijk en helder is, kies je samen een oplossing. Jij wint en de andere wint. De overleg methode van Thomas Gordon biedt een alternatief voor het gebruik van macht of tegen je zin toegeven.
Basis van de ‘overlegmethode’ is de intentie om conflicten zó op te lossen dat beide partijen aan hun trekken komen. ‘Actief luisteren’  naar de behoeften van het kind is hierbij essentieel! Door middel van het geven van ‘ik- boodschappen’ je maak je jou eigen behoeften kenbaar!

Een conflict wordt op zo'n manier opgelost dat niemand verliest en iedereen even belangrijk is: er wordt een oplossing gekozen waar beide partijen 100% achter staan. De behoeften van beide partijen worden vervuld en er zijn geen verliezers.

Gordon is van mening dat kinderen heel goed zelf in staat zijn om oplossingen te bedenken. Als belangrijk doel van het opvoeden ziet hij het opvoeden tot ZELFSTANDIGE MENSEN. Een heel jong kind moet je vaak nog op weg helpen met het bedenken van oplossingen. Wanneer ze wat ouder zijn (soms al vanaf twee jaar!), kun je hen volop betrekken bij het brainstormen over oplossingen.

De ‘overlegmethode’ is geenslimme onderhandelingstechniek. Deze manier van conflicten oplossen is alleen effectief wanneer het voortkomt uit een basis houding van respect: respect voor jezelf en je eigen behoeften en respect voor het kind en zijn behoeften.

Met de ‘overlegmethode’ los je conflicten zó op, dat beide partijen tevreden zijn!

Meer informatie? klik hier

 

 

Hoogsensitieve kinderen - 5 communicatie tips

160902 HSP 5 comm tips

Er wordt steeds meer bekend over hoogsensitieve kinderen (HSP) en maar liefs 15 - 20 % van de kinderen blijkt enige vorm van hooggevoeligheid te ondervinden.
Tijd dus om hier oprecht rekening mee te houden!
Hoogsensitieve kinderen kunnen in heel veel verschillende opzichten hooggevoelig zijn. Bepaalde zintuigen kunnen zeer gevoelig zijn. Denk aan geuren (bijv.  kauwgom, tandpasta), tast (kriebel kleding, labels in de nek), fel licht, veel geluid.  Elk kind is uniek en zo is geen één hooggevoelig kind gelijk aan de ander. 
Belangrijk is om oprecht begrip te hebben voor datgene wat ze lastig of vervelend vinden.

D.m.v. communicatie kan je het veel gemakkelijker maken voor je zoon / dochter.
Hieronder vijf communicatie tips:

 1. Luister met aandacht, wanneer je kind je iets te vertellen heeft. Jij bent hierin het voorbeeld voor je kind. ‘Aandacht’, d.w.z. zorg dat je op ooghoogte bent op ongeveer ½ - 2 meter afstand, kijk je kind aan, luister met je hele lichaam. (Doe ondertussen niet snel iets anders.)

 2. Vat in een paar woorden samen wat je kind vertelt. Benoem, indien mogelijk, zijn/ haar gevoel hierbij en vraag of dit klopt.

 3. Heeft je kind last van iets wat je volkomen ‘onzin’ vindt of voor jou niet te begrijpen valt, ga hier niet tegenin en accepteer dat jou kind dit zo voelt. Probeer je in te leven in dit ‘probleem’ en wees oprecht hierin. Bedenk dat iedereen belevenissen/ gevoelens/ geuren/ etc. anders kan ervaren.

 4. Wanneer je kind iets doet, wat jij niet prettig vindt, vertel dit duidelijk d.m.v. een ik-boodschap, benoem hierbij exact datgene wat je kind doet (het gedrag), jouw gevoel daarbij en het gevolg voor jezelf. Laat de verantwoording bij je kind om zijn gedrag aan te passen. Geef hem/ haar daar de tijd voor. Herhaal eventueel deze ik-boodschap nogmaals duidelijk en laat deze duidelijkheid in je lichaamshouding (lichaamstaal!) en oogcontact blijken!

 5. Wanneer je kind  zich verzet tegen jouw wensen/ regels, ga hier niet tegenin, maar benoem zijn verzet en gevoel hierbij. Laat je kind hierover vertellen en luister. Benoem vervolgens jouw wensen / behoeften en waarom dit voor jou belangrijk is! Laat je kind een oplossing bedenken voor dit ‘gezamenlijke probleem’. Wanneer je kind een oplossing bedenkt wat aan beiden behoeften tegemoet komt, voer dit samen uit en evalueer deze oplossing na een paar dagen.

Hoogsensitieve kinderen zijn zeer gevoelig voor de wijze van communicatie. Eén woord kan soms het verschil maken.

Overigens zijn deze communicatietips voor elk kind handig voor de omgang.
Het toont begrip voor het kind, laat je kind voelen dat hij/zij ook belangrijk is (vorming zelfbeeld) en het geeft je kind vanaf jongs af aan verantwoordelijkheid (jouw kind is medeverantwoordelijk, dat de ander (moeder/ vader) zich prettig voelt bij de situatie). Een groeiend zelfvertrouwen is hierdoor het gevolg.

Wel staat dit op papier gemakkelijker geschreven dan dit vaak wordt gedaan. Dit heeft met veel factoren te maken. Wil je hier meer over weten, voel je vrij om naar een informatieworkshop over de Thomas Gordon communicatie methode te gaan. Meer informatie staat op deze pagina

 

 

Jonge Kinderen leren door 'kijken en naleven'

160606 kkind met iphone 2

En kind van twee herhaalt letterlijk een aantal zinnen die moeder zojuist door de telefoon heeft gezegd. Herkenbaar?
Zelfs de toon is hetzelfde, alsof je jezelf hoort praten…..
Jonge kinderen leren het meest door voorleven – naleven.
Handig om dit te realiseren, want …  zo kan je eenvoudig belangrijke waarden en gewoonten je kind aanleren.
Er wordt ook wel gezegd: kinderen vormen de spiegel voor de ouders - want ook de minder florissante karakter eigenschappen van de ouder spelen ze na…  met hun gedrag laten ze ook de ‘blinde vlek’ van de ouder zien.

De meesten van ons hebben een druk bestaan: werken, huishouden, kinderen, ….
Een beetje tijd voor jezelf is ook belangrijk.

En de tijd voor relaties: met je partner. Maar ook twee-tijd met je kind is belangrijk…..

Hoe leven we ons leven onze kinderen voor? Als een druk en haastig bestaan? Waarin nog allerlei dingen tussen door moeten gebeuren? En het liefst het mooie momentje van het naar bed brengen van je kinderen zo efficiënt mogelijk?
Vinden we het dan vreemd, dat kinderen gehaast worden en zich niet langdurig kunnen concentreren? Of wel vaak ‘druk’ zijn? HOE leven WIJ onze kinderen voor?

Maar zal je dan zeggen? Hoe moet het dan? Ik moet werken, de was en boodschappen doen, en dit en dat, ….
Door middel van een DUIDELIJKE COMMUNICATIE kan je je grenzen aangeven met respect voor de ander, maar ook de liefde (uit je hart) aan je kind tonen – zonder te oordelen!
Door bewust je kind te observeren en er op het juiste moment écht voor je kind te zijn en begrip te uiten op momenten dat je dat je kind het écht nodig heeft. Door tijd te nemen om te kijken en te luisteren naar je kind. Door rustig samen dingen te doen en of langdurig met een activiteit bezig te blijven. Want wanneer je dit voor kunt leven, kan het kind dit na gaan doen…..
En wanneer je kind dit nadoet, heb je zelf ook rust……

Door deze duidelijke communicatie laat je zien en horen hoe je, zonder te oordelen of je mening op te dringen, kunt opkomen voor jezelf, voor je eigen waarden en behoeften. Je kind krijgt het voorbeeld om weerbaar te reageren naar anderen en ontwikkelt zelfvertrouwen.

DUIDELIJKE COMMUNICATIE zonder te oordelen of je mening te geven, klinkt zo gemakkelijk, maar is in de praktijk vaak heel lastig. De psycholoog Thomas Gordon gaf hiervoor een aantal communicatie handvatten, welke nog steeds zeer actueel en bruikbaar zijn.

Vooral wanneer je zelf destijds ‘autoritair’ of volgens het principe ‘laisser fair’ bent opgevoed en je dit zelf nét iets anders wilt doen, zijn deze communicatiehandvatten een eye-opener.

Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor een gratis informatie workshop over de Gordon training “Effectief communiceren met kinderen”.  
Mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Tip: wanneer je liever je kind wat andere dingen ziet doen, dan spelletjes e.d. achter  een iphone, ipad, computer o.i.d. Gebruik deze apparaten dan niet in het zicht van je kind.

 

 

Tips voor je kind laten slapen:

-      Zorg overdag voor voldoende beweging!

-      Maak een vast bedritueel, waarin knusse momenten voorkomen (bv voorlezen / vertellen/ kort toneelstukje/ …..

-      Zorg dat het laatste kwartier voor het slapen gaan rustig verloopt.

-      Zie het naar bed brengen als een fijn moment van de dag waar jullie nog even kunnen genieten van elkaar.

-      Wanneer je kind in bed ligt: Leg heel rustig je ontspannen hand 5 min. op het voorhoofd (of op de schouders/ rug). Maak eventueel ontspannen strijkbewegingen. Vaak is je kind al in slaap voordat de 5 min. om zijn.

-      Komt je kind uit bed met de mededeling dat hij / zij niet kan slapen? Toon begrip door vragenderwijs het gedrag te benoemen en het gevoel daarbij. Bv. “Ik zie dat je niet kon slapen, lastig hè?” En laat je kind vervolgens vertellen. Blijf ‘actief luisteren’. Ga ondertussen wel weer samen terug naar het bed en ga laat daar eventueel je kind nog verder vertellen. Leg uit dat het voor jou wel fijn is dat hij nu in zijn bed blijft liggen en geef daarbij een duidelijke reden. Leg vervolgens weer je hand 5 min. op het voorhoofd of op de rug en zeg je kind dat je na het weggaan nog even in de buurt van zijn kamer ‘gaat opruimen’ o.i.d.

-      Blijf zelf rustig, adem eventueel een paar keer rustig in en uit.

Toon begrip voor je kind, maar kom ook op voor jezelf!

 ----------

 

In ieder kind schuilt iets bijzonders ....

Je eerste kindje wordt geboren en je wordt verrast door dit mooie wonder.
Intens en prachtig maar ook ineens en drukte, een zorg, een ander leven, een …….
Opvoeden heeft niemand geleerd maar moet je opeens kunnen.
Van de invloed van je manier van communiceren (zowel met lichaamstaal als met woorden) op het gedrag van je kind ben je je vaak nog niet bewust.

En hoe leert je kind? Hoe leer je jouw kind gedrag wat jij prettig en acceptabel vindt en waarbij het kind veel zelfvertrouwen ontwikkelt?

Er zijn verschillende vormen van leren. Kinderen leren ook op verschillende manieren en alles wordt dagelijks gebruikt. Bijv. leren door oorzaak en gevolg (instrumenteel leren), leren door belonen en straffen (klassieke conditionering), leren door nadoen (imitatie leren) leren door 'trial and error', toevallig iets ontdekken, hetgeen een positief effect heeft en waardoor dat gedrag herhaald wordt (latent leren), leren doordat een kind opeens begrijpt hoe iets werkt (probleemoplossend leren). Dit zijn nog lang niet alle vormen van leren, maar bij jonge kinderen wel de meest voorkomende vormen. Het is heel handig hier als ouder wat weet en inzicht in te hebben, omdat dan veel ergernissen / problemen kunnen worden voorkomen.

Kinderen zijn belangrijk, ouders zijn belangrijk en hun relatie is belangrijk. Dat zijn de basiswaarden binnen de Gordon®methode.
Kinderen zijn belangrijk: hoe luister ik zó naar mijn kind, dat mijn kind weet dat ik hem/haar écht begrepen heb. Hoe leer ik mijn kind zijn/ haar eigen gevoelen beter te begrijpen.
Ouders zijn belangrijk: Ouders mogen opkomen voor hun eigen wensen en behoeften. Als ouder kan je er alleen volledig voor de ander (je kind) zijn, wanneer je eigen behoeften zijn vervult.
De relatie is belangrijk, wanneer je een goede relatie hebt en je weet wat de ander belangrijk vindt, heb je veel voor de ander over.
Een duidelijke communicatie zonder oordelen helpt om deze basiswaarden te bekrachtigen.

Wekt het bovenstaande je interesse en wil je meer over de Gordon®methode weten? Ben je geïnteresseerd in een stukje psychologie binnen de interactie tussen ouder en kind?
Kom dan naar de informatie avond op donderdag 26 maart of woensdag 3 juni a.s.
Meer informatie

 ----------

In het kort: "Effectief communiceren met kinderen"

De kern van de methode van Thomas Gordon (1918-2002) is communicatie, op een respectvolle manier. De Gordon®methode maakt duidelijk dat door gebruik te maken van enkele ‘technieken’, je een kind op een positieve manier kan helpen opgroeien. Je kunt het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een specifieke manier te luisteren naar het kind. Maar ook door hoé je grenzen stelt. In deze training wordt ruimschoots aandacht besteed aan manieren van grenzen stellen. Welke effect heeft de ene manier en welke de andere? In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: het onderscheid tussen gedrag en oordeel, hoe kun je duidelijk communiceren, hoe kun je een kind helpen dat ergens mee zit, oefenen met het gebruik van ik-taal en actief luisteren, grenzen stellen en afspraken maken. Er worden ook manieren besproken hoe ruzies worden opgelost waarbij kinderen en ouders beide tevreden zullen zijn. Hierin wordt ook meegenomen wanneer het gaat om een waardenconflict.

De ouders en opvoeders gaan met deze methode actief aan de slag. Er worden verschillende vaardigheden geoefend en ze leren deze direct toe te passen in de praktijk. Het is voor elke ouder/ opvoeder die bewust wil opvoeden en een goede relatie met kinderen wil ontwikkelen.

De training bestaat uit 8 dagdelen. Hierbij wordt een werkboek gebruikt met veel oefenstof voor de praktijk. Deze opdrachten worden in de bijeenkomsten besproken en is er ruimte om (praktijk) ervaringen te delen

 ----------

Duurzame verbetering van relaties

De Gordon®training werkt! Ouders die de training hebben gevolgd geven aan dat er binnen het gezin meer rekening wordt gehouden met elkaar. Er ontstaan minder ruzies en je hoeft niet meer te straffen. Bovendien hebben kinderen van ouders die de training hebben gevolgd een sterker gevoel van eigenwaarde en meer zelfdiscipline.

 ----------

Communicatie met je puber? Stroef of juist gemakkelijk?

In de puberteit veranderen kinderen. Ze worden kritisch en hun emoties kunnen van het ene op het andere moment veranderen van super vrolijk naar vreselijk mopperend gedrag. Ze willen op hun eigen benen staan, maar hebben toch nog begeleiding nodig.
Het lijkt soms wel of ze niet anders meer weten te doen dan achter de computer te zitten of met hun mobiel te spelen….

Hoe ga jij om met dit gedrag? Lukt het je om in gesprek te blijven met je kind?

Of ontstaan er regelmatig conflicten die hoog oplopen? Hoe is je relatie met je puber? Heb je nog écht contact?

Veel problemen vinden hun oorzaak in een onduidelijk communicatie ouder en kind. Hier kan verandering in komen door je meer bewust te worden wat opmerkingen kunnen doen met het gedrag van je kind.
Meer over weten?

Kom naar de informatieworkshop “Effectief Communiceren met Pubers” op woensdag 14 januari 2015 of donderdag 22 januari 2015 19.45 – 21.45 uur.  Meer informatie

 ----------

De Gordon®methode

De Gordon®methode biedt een aantal effectieve communicatietechnieken waarmee problemen binnen elke relatie op een succesvolle manier kunnen worden opgelost of voorkomen. Deze methode verschaft inzicht in hoe het proces van communiceren verloopt en hoe je dit door het aanleren van een aantal vaardigheden kunt beïnvloeden. Daardoor leer je onder andere hoe je hardnekkige misverstanden kunt ophelderen, andere mensen met hun ongewenste gedrag kunt confronteren, hoe je beter kunt samenwerken en verstoorde relaties kunnen herstellen. De Gordon®methode, die wereldwijd beproefd is, is gebaseerd op het eenvoudige principe van begrijpen en begrepen worden. Door te luisteren, duidelijk te communiceren en te overleggen bouwen we gelukkige relaties op, waarin we in liefde en wederzijds respect het beste uit onszelf halen.

De Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon is wereldberoemd geworden met de introductie van zijn Parent Effectiveness Training (P.E.T.), waarbij hij aantoonde dat problemen in de opvoeding vrijwel nooit het gevolg zijn van 'moeilijke' of 'lastige' karakters, maar van een gebrekkige communicatie. De technieken die hij ontwikkelde om ouders en kinderen in staat te stellen duidelijk te maken wat zij bedoelen, kunnen worden toegepast in vrijwel elke interpersoonlijke relatie, thuis en op het werk. Inmiddels wordt de Gordon®methode onderwezen in trainingsinstituten over de hele wereld, onder meer in Nederland en Vlaanderen.

 ----------

 ‘Stout’ of onacceptabel gedrag?

De meeste Ouders vinden het leuk om hun kinderen op te zien groeien en met hen om te gaan. Maar het is niet altijd even makkelijk. Soms zijn er steeds terug kerende ergernissen: je kind haalt alles overhoop, het treuzelt, het schreeuwt, wil lang achter de computer, wil niet gaan slapen, enz.  Op zulke momenten merk je dat je eigenlijk van te voren niet weet wat het krijgen van kinderen werkelijk allemaal met zich meebrengt. Je weet niet precies wat er van jou verwacht wordt en wat je van je kinderen kunt verwachten.
De psycholoog Thomas Gordon ontwikkelde een model om ouders meer steun te geven in de dagelijkse omgang met hun kinderen. Dit model bevat handvatten voor verschillende communicatie technieken passend bij de situatie op dat moment.

Het uitgangspunt van dit communicatie model:
De ouder is belangrijk, het kind is belangrijk en de relatie is belangrijk!

Bij alle problemen die zich voor kunnen doen is dit essentieel.
Het startpunt van dit model is, om bij een vertoont gedrag van een kind niet gelijk te oordelen of dit goed of slecht is, maar om te kijken of dit gedrag voor jouw wel of niet aanvaardbaar is.
Wanneer dit gedrag niet aanvaardbaar is kan je dit kenbaar maken d.m.v. een zgn. ‘Ik-boodschap’, waarbij je altijd het gedrag van het kind benoemd, het gevoel dat dit gedrag jou geeft en het gevolg van dit gedrag. Hierdoor hou je de boodschap bij jezelf en wordt het voor het kind duidelijk waarom jij liever niet wilt dat hij een bepaald gedrag vertoont.
Bijvoorbeeld:
Je peuter, Kevin, van twee haalt alle boeken uit de onderste plank van de boeken kast. Hij legt alle boeken op de grond en begint hiermee te spelen. Wanneer moeder dit ziet zegt ze ‘je bent stout, de boeken mogen niet uit de boekenkast’ en ze zet alle boeken weer terug in de kast. Kevin barst in huilen uit en kijkt verbijsterd om zich heen. Wanneer ’s avonds haar partner thuiskomt zegt moeder: ‘Kevin is stout geweest, hij heeft alle boeken uit de boekenkast gehaald.’ Het is een oordeel over Kevin’s gedrag door zijn moeder: zij vindt dat hij stout is geweest.
In plaats van het kind stout te noemen, kunnen ouders het gedrag van het kind ook anders bekijken. Het kind probeert iets voor zichzelf gedaan te krijgen en wil vervolgens de boeken op kleur bij elkaar leggen. Als Kevin’s gedrag gezien wordt als uiting van zijn behoefte om nieuwe kleuren te ontdekken en te ordenen zou Kevin niet ‘stout’ genoemd worden.
Toch is het gedrag van Kevin voor moeder niet aanvaardbaar. Zij vindt het niet prettig dat Kevin speelt met de boeken uit de kast, want hierdoor kunnen ze lelijk worden. Zij wil liever dat Kevin met andere dingen speelt om kleuren te ordenen.

Ze zou dit onaanvaardbare gedrag van Kevin ook d.m.v. een ik-boodschap kunnen zeggen: Kevin, ik vind het niet prettig dat je deze boeken uit kast hebt gehaald, want zo kunnen ze stuk gaan. Zullen we alles samen weer terug zetten? Vervolgens kan ze Kevin wat oude boeken geven waar hij wel mee mag spelen.
Het kan zijn dat bij onaanvaard baar gedrag van een kind het geven van een ik- boodschap niet helpt. Het kind blijft doorgaan met het onacceptabele gedrag en de ouder blijft hier last van hebben. Dan is er sprake van een ‘conflict’.
Dit wordt opgelost d.m.v. het 6 stappenplan van de door Thomas Gordon ontwikkelde ‘overlegmethode’. Hierover meer in de training ‘Effectief omgaan met kinderen’.

 ----------

 

Duurzame verbetering van relaties
De GORDON®training werkt! Ouders die de training hebben gevolgd geven aan dat er binnen het gezin meer rekening wordt gehouden met elkaar. Er ontstaan minder ruzies en je hoeft niet meer te straffen. Bovendien hebben kinderen van ouders die de training hebben gevolgd een sterker gevoel van eigenwaarde en meer zelfdiscipline.

Social media

 

 

 

 
 

Copyright 2022 effectiefweerbaar.nl

Aangesloten bij

KVLO

Bedrijfsgegevens

Effect4all

Bank nr.NL84ABNA.053.4539858  
KvK nr.: 56122330