AVG - Privacy verklaring

 

 

Privacystatement - Effect4all

Effect4all hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Effect4all houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacystatement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er worden uitdrukkelijk geen persoonsgegevens doorgeven aan andere (derde) partijen.
 • Wanneer een toekomstige cursist een referentie wilt van een oud cursist, wordt eerst uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de oud cursist, voordat een mailadres of telefoonnummer wordt doorgegeven!
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Effect4all zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers (en/of ouders van deelnemers) worden door Effect4all verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de training en/of uitnodigingen;
 • Informatie verstrekking voor, tijdens of na de trainingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Effect4all de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam / voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer / Mobielnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht kind;
 • Geboortedatum of leeftijd kind;
 • Medische en andere gegevens, indien deze van belang zijn om te weten voor de te volgen training.

Uw persoonsgegevens worden door Effect4all opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Effect4all verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Effect4all de volgende bedrijfsgegevens / persoonsgegevens van u verwerken in de financiële administratie:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Effect4all kan een leverancier toestemming vragen, deze leverancier op de hoogte te houden van de activiteiten van Effect4all en daarbij gebruik te maken van zijn gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Effect4all opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerde / potentiële deelnemers

Persoonsgegevens van geïnteresseerde / potentiële deelnemers worden door Effect4all verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of connectie op Facebook

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Effect4all de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer/ Mobiel nummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Effect4all opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Personen kunnen op elk moment aangeven dat hun persoonsgegevens uit deze lijst verwijderd moeten worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Effect4all is een eenmansbedrijf en verwerkt zelf de persoonlijke gegevens.

Voor het opslaan van persoonlijke gegevens welke nodig zijn tijdens het verzorgen van de trainingen maakt Effect4all gebruik van beveiligde omgeving en opslag systemen, welke alleen toegankelijk zijn voor de eigenaar van Effect4all.

Effect4all maakt gebruik van een boekhouder ten behoeve van de jaarafrekening en belastingaangifte en deze heeft inzage in de financiële administratie.

 

Contactgegevens:

Effect4all
T.a.v. Sigrid Bax
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.effect4all.nl
06 10485931
Postbus 322
9200 AH Drachten

 

Social media

 

 

 

 
 

Copyright 2022 effectiefweerbaar.nl

Aangesloten bij

KVLO

Bedrijfsgegevens

Effect4all

Bank nr.NL84ABNA.053.4539858  
KvK nr.: 56122330