Huilen, Boos zijn, Ruzie

 

Cursus over: Emoties van kinderen en jezelf 
Gast trainer  : Isabelle Hofstra

Huilen, boosheid, ruzie, zijn manieren van kinderen om duidelijk te maken aan opvoeders dat ze een behoefte hebben, of om de frustraties van het leven te verwerken.

Hoe gaan we om met die grote emoties van kinderen, maar ook hoe hebben wij geleerd ermee om te gaan?

Uitgangspunt van Aletha Solter, de psycholoog die de emotionele ontwikkelingslijn bij kinderen in kaart bracht, is, dat emoties er mogen zijn en dat het belangrijk is dat ze ontladen worden.

In de cursus gaan we kijken hoe we dat begeleiden van emoties vaak doen en wat een effectievere manier is. Ook brengen we bij onszelf in kaart hoe wijzelf zijn opgevoed, zonder beschuldiging aan het adres van onze ouders, maar met de intentie om er anders mee om te gaan.

We kijken naar de ontwikkelingslijn, het temperament en de talenten van onze kinderen of de kinderen waar we mee werken. Zo ontdekken we de eigenheid van kinderen.

Effecten van het vergaren van deze kennis, betekent:

-  Toegenomen zelfvertrouwen bij kinderen
-  Groeien van een positief zelfbeeld bij kinderen
-  Verminderen van slaapproblemen van kinderen
-  Voorkomen en verminderen van agressief gedrag bij kinderen en jongeren.

Het boek dat Hanneke v Hasselt erover schreef heet: Huilen Boos zijn Ruzie.
Aletha Solter schreef o.a.: Het ongedwongen kind.
Beiden zijn leidraad in de cursus.

 

Praktische informatie:

5 woensdag avonden
Start: voorjaar 2020. (Na 5 aanmeldigen) 
Data: in overleg met de deelnemers op de maandag, dinsdag of woensdagavond.
Graag voor 1 maart aanmelden!
Locatie: Drachten
(Gast) Trainster: Isabella Hofstra 
Investering: € 175,-
 
Deze training start ook in Groningen in 2020.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
opgave via: http://harttothart.nl

 

 160819 Plaatje bij stukje HBR 1

Omgaan met emoties is iets wat we kunnen leren als we ons bewust zijn van het belang.

Terugkijkend in onze geschiedenis moeten we onder ogen zien dat emoties er niet toe deden en dat heeft doorgewerkt tot de dag van vandaag.

We helpen onze kinderen er enorm mee als we in onze geschiedenis durven duiken. Een nieuwe start maken met onze kinderen én onszelf!

Social media

 

 

 

 
 

Copyright 2022 effectiefweerbaar.nl

Aangesloten bij

KVLO

Bedrijfsgegevens

Effect4all

Bank nr.NL84ABNA.053.4539858  
KvK nr.: 56122330