Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op iedere (potentiële) deelnemer van een informatiebijeenkomst, workshop, training of andere activiteit gegeven of verzorgd door “Effect4all”.
 • Wanneer de activiteit plaats vindt met kinderen onder de 18 jaar, zijn de ouders of wettelijke verzorgers van deze kinderen verantwoordelijk uitvoering van deze algemene voorwaarden.
 • De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen voor administratieve doeleinden door ‘Effect4all’ gebruikt.
 • De verwerking van de persoonlijke gegevens staan beschreven in het Privacystatement op de website van Effect4all.
 • Effect4all is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade dan wel letsel van één van haar deelnemers.
 • De locatie van de training is afhankelijk van de grote van de groep en de soort van de training / bijeenkomst.
 • De locatie van de training wordt u persoonlijk bekend gemaakt. In verband met de privacy mag deze locatie niet aan derden (anderen dan aan deelnemers van de training) worden bekend gemaakt. Deze mag dan ook niet op een website of enige andere vorm van internet / media worden vermeld.
 • Tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen meerdaagse trainingen, tenzij anders in overleg met de deelnemers is bepaald.
 • Eendaagse trainingen kunnen wel in de basisschoolvakantie plaatsvinden. Deze datum is bekend voordat de deelnemer zich inschrijft.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Inschrijfvoorwaarden:

 • Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfformulier of (bij workshops) de adresgegevens of het te betalen bedrag.
 • Na aanmelding per mail of via website, behoudt u uw toegezegde plaatst voor de training tot 1 week nadat de factuur is verstuurd.
 • De inschrijving kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training annuleren, het (indien reeds betaald) volledig inschrijfbedrag wordt dan zo spoedig mogelijk terugbetaald.
 • Wanneer u tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training en de aanvangsdatum annuleert, bent u de helft van het inschrijfbedrag verschuldigd. De andere helft van het inschrijfbedrag (indien reeds betaald) wordt u dan zo spoedig mogelijk terugbetaald. U mag ook voor een plaatsvervanger zorgen.
 • Wanneer u tussen 2 weken voor aanvang van de training en de aanvangsdatum annuleert, kan geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats vinden. U mag wel voor een plaatsvervanger zorgen. Naam graag wel even door geven.
 • Restitutie van het inschrijfbedrag na aanvang van de training is niet mogelijk.
 • Mocht u door langdurige ziekte of andere ernstige omstandigheden meer dan 2 bijeenkomsten moeten missen is overleg mogelijk i.v.m. herhaling.
 • Bij onvoldoende deelneming (minder dan 8 deelnemers) kan de training geannuleerd worden door de trainer. Het volledige bedrag wordt zo snel mogelijk terug betaald.
 • Bij de complete Thomas Gordontraining (8 dagdelen of 4 dagen) wordt u na deelname van 80% of meer van de bijeenkomsten een certificaat uitgereikt.

Tijdens de training:

 • Alles wat tijdens de training gedaan en gezegd wordt is strikt vertrouwelijk en blijft binnen de groep. U mag aan anderen wel algemene zaken en informatie over de Gordon®methode vertellen, maar geen persoonlijke informatie van andere deelnemers vertellen of op enig andere manier verspreiden.

Op deze pagina is mijn privacy verklaring is te lezen. 

Bij opgave aan een activiteit georganiseerd of verzorgd door “Effect4all” verklaart u deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring te hebben gelezen en te accepteren.

 

Social media

 

 

 

 
 

Copyright 2022 effectiefweerbaar.nl

Aangesloten bij

KVLO

Bedrijfsgegevens

Effect4all

Bank nr.NL84ABNA.053.4539858  
KvK nr.: 56122330